- Prevodilački servis
- Škola jezika
- Sekretarske usluge
- Izdavačka delatnost

Sedište firme:

Vidikovački venac 12b/II
11090 – B e o g r a d

Kancelarija:

Vidikovački venac 12b/II

11090 - B e o g r a d

Pozovite nas: 
063 8 44 99 35
011 2 50 76 54 (kućni)

Sudski tumac za engleski Vidikovac, Cukarica, Rakovica, Banovo Brdo

Lingua Servis vrši pismeno i usmeno prevođenje za pravna i fizička lica, uključujući i overu prevoda. Ove poslove obavljaju kvalifikovani i iskusni stručni prevodioci i sudski tumači.

 

Pored pismenog prevođenja, Lingua Serivs vrši i simultano prevođenje međunarodnih konferencija, seminara, prezentacija, kao i konsekutivno prevođenje poslovnih sastanaka, pregovora, i sl.

Lingua Servis vrši stručne prevode iz različitih oblasti, uključujući, pored ostalog, pravo (prevođenje zakona i propisa), ekonomiju, bankarstvo, politiku, sociologiju, mašinstvo, elektrotehniku (prevođenje tehničkih specifikacija, uputstava za upotrebu, i sl.), arhitekturu i građevinarstvo (prevođenje tenderske dokumentacije i kompletnih projekata), medicinu (naučne studije), informatiku, itd.

 

Pored stručnih prevodilaca koji su iskusni u različitim oblastima ljudskih odnosa i znanja, Lingua Servis sarađuje i sa naučnim radnicima, stručnim i književnim prevodiocima, sudskim tumačima i profesorima stranih jezika.

 

Pismeno prevođenje se obračunava po broju stranica - 1 stranica = 1500 slovnih mesta.

Lingua Servis obezbeđuje i overu prevoda od strane sudskih tumača.

 

Prevod možete naručiti, direktno dolaskom u našu kancelariju na Vidikovcu, Vidikovački venac 12b/II ulaz, stan br.2 ()prizemlje) telefonom ili preko interneta. Overa prevoda dokumenata moguća je samo uz uvid u originalne dokumente. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati.

 

Court translator, court interpreter, technical translation/interpreting, certified translation


Lingua Servis provides technical translating and interpreting services in various fields, including, inter alia, law, economics, banking, politics, sociology, mechanical engineering, electrical engineering (technical specifications, user manuals, etc.), architecture, civil engineering and building construction (tender documents, B/Qs, etc.), medicine (scientific studies), IT (web sites, etc.); certified court translations/interpreting, business registration, residence registration, presentations, seminars, weddings, etc.

Najnovije vesti

Udruženje sudskih i stručnih prevodilaca

Srbije osnovano je 24.02.2012. Vidite rubriku Članstvo.

detaljnije


Oslikavanje dvorista

Apsolventi Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu na čelu sa svojim profesorom Miroslavom Lazovićem počeli su da oslikavaju zidove u dvorištu Udruženja.

detaljnije


Udruženje sudskih i stručnih prevodilaca

Srbije osnovano je 24.02.2012. Vidite rubriku Članstvo.

detaljnije


Oslikavanje dvorista

Apsolventi Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu na čelu sa svojim profesorom Miroslavom Lazovićem počeli su da oslikavaju zidove u dvorištu Udruženja.

detaljnije


Udruženje sudskih i stručnih prevodilaca

Srbije osnovano je 24.02.2012. Vidite rubriku Članstvo.

detaljnije


Oslikavanje dvorista

Apsolventi Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu na čelu sa svojim profesorom Miroslavom Lazovićem počeli su da oslikavaju zidove u dvorištu Udruženja.

detaljnije


Udruženje sudskih i stručnih prevodilaca

Srbije osnovano je 24.02.2012. Vidite rubriku Članstvo.

detaljnije


Oslikavanje dvorista

Apsolventi Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu na čelu sa svojim profesorom Miroslavom Lazovićem počeli su da oslikavaju zidove u dvorištu Udruženja.

detaljnije


Udruženje sudskih i stručnih prevodilaca

Srbije osnovano je 24.02.2012. Vidite rubriku Članstvo.

detaljnije


Oslikavanje dvorista

Apsolventi Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu na čelu sa svojim profesorom Miroslavom Lazovićem počeli su da oslikavaju zidove u dvorištu Udruženja.

detaljnije


Udruženje sudskih i stručnih prevodilaca

Srbije osnovano je 24.02.2012. Vidite rubriku Članstvo.

detaljnije


Oslikavanje dvorista

Apsolventi Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu na čelu sa svojim profesorom Miroslavom Lazovićem počeli su da oslikavaju zidove u dvorištu Udruženja.

detaljnije


Udruženje sudskih i stručnih prevodilaca

Srbije osnovano je 24.02.2012. Vidite rubriku Članstvo.

detaljnije


Oslikavanje dvorista

Apsolventi Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu na čelu sa svojim profesorom Miroslavom Lazovićem počeli su da oslikavaju zidove u dvorištu Udruženja.

detaljnije


Udruženje sudskih i stručnih prevodilaca

Srbije osnovano je 24.02.2012. Vidite rubriku Članstvo.

detaljnije


Oslikavanje dvorista

Apsolventi Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu na čelu sa svojim profesorom Miroslavom Lazovićem počeli su da oslikavaju zidove u dvorištu Udruženja.

detaljnijeGde se nalazimo

 

Kurs engleskog jezika

Posebna ponuda do januara 2013. godine. Individualna nastava engleskog jezika i nastava u malim grupama od 2 – 4 polaznika. Završite kurs koji je potpuno prilagođen Vašem nivou znanja i Vašem slobodnom vremenu za istu, gotovo istu, ili manju cenu i za 2 puta manje vremena nego u grupi.
Učite sa iskusnim nastavnicima i obrazovanim strancima kojima je engleski maternji jezik.
detaljnije

VIP kursevi

Grupna i individualna nastava za javne i slavne ličnosti:

- političare,
- glumce,
- estradne umetnike i sportiste.

 

VIP srpski
za strane diplomate i njihove porodice.
detaljnije

Pismeno prevodjenje

Sve vrste stručnih prevoda iz različitih oblasti, uključujući, pored ostalog, pravo, ekonomiju, bankarstvo, politiku, sociologiju, mašinstvo, elektrotehniku, arhitekturu i građevinarstvo, medicinu, informatiku, itd.
Overa prevoda - sudski tumači
Popunjavanje formulara za vize
Prevođenje vrše iskusni prevodioci u različitim oblastima ljudskih odnosa i znanja.
detaljnije