Prijava za kurseve

Kategorija: Prijateljski sajtovi
Objavljeno sreda, 10 april 2013 20:37
Pogodaka: 2686
Puno ime i JMBG:


Adresa stanovanja:


Kontakti (telefoni / adresa za e poštu):


Zanimanje:


Fizičko/pravno lice koje plaća obuku (ime/naziv, adresa, JMBG/matični broj):


Program obuke / kurs koji želite pohađati:

Period u kome želite pohađati obuku / kurs:


Dosadašnji nivo znanja / vremenski period učenja:


Vaše napomene / pitanja: