Prijava za kurseve

Category: Prijateljski sajtovi
Published on Wednesday, 10 April 2013 20:37
Hits: 3679
Puno ime i JMBG:


Adresa stanovanja:


Kontakti (telefoni / adresa za e poštu):


Zanimanje:


Fizičko/pravno lice koje plaća obuku (ime/naziv, adresa, JMBG/matični broj):


Program obuke / kurs koji želite pohađati:

Period u kome želite pohađati obuku / kurs:


Dosadašnji nivo znanja / vremenski period učenja:


Vaše napomene / pitanja: