Porudzbine za prevod

Category: Prijateljski sajtovi
Published on Wednesday, 10 April 2013 20:37
Hits: 3479
Naručilac usluge (ime osobe / naziv firme/organizacije i adresa):


Kontakt osoba:


Telefoni:


E-mail adresa:


Vrtsa usluge:
Pismeni prevod sa jezika na jezik.
Lektura prevoda sa jezika na jezik.
Korektura jezika
Konsekutivno prevodjenje (jezički par:)
Simultano prevodjenje (jezički par:)
Drugo:
)


Način isporuke (overen prevod (Da Ne , broj primeraka)
)


Rok / vremenski period:


Napomene (vrsta i količina teksta / mesto i vrsta usmenog prevodjenja):

Priložite dokument ili tipičan uzorak teksta – Dnevni red / Program: