O nama

Category: Prijateljski sajtovi
Published on Wednesday, 10 April 2013 18:45
Hits: 3882

Prva registracija Lingua Servisa izvršena je u Beogradu 06.06.1990. godine. Vlasnik i direktor Lingua Servisa je Marijan Franjić, profesor engleskog jezika, stručni prevodilac i sudski tumač.

Lingua Servis vrši pismeno i usmeno prevođenje za pravna i fizička lica, uključujući i overu prevoda. Ove usluge obavljaju kvalifikovani i iskusni stručni prevodioci i sudski tumači.

 

Stručni prevodioci i sudski tumači koji rade za Lingua Servis preveli su za jugoslovenske i inostrane klijente hiljade stranica raznih tekstova, uključujući: brojne ugovore, kompletnu tendersku dokumentaciju za građevinske i mašinske projekte, sa predmerima radova, specifikacijama materijala, proizvoda i opreme, razne zakone i propise, patente i drugu autorsku dokumentaciju, kao i dokumentaciju o registraciji preduzeća sa overom prevoda, itd.

Lingua Servis sarađuje sa naučnim radnicima, stručnim i književnim prevodiocima, sudskim tumačima i profesorima stranih jezika, među kojima su mnoga istaknuta i poznata imena u struci. Pored stručnog prevođenja neki naši saradnici bave se i prevođenjem beletristike.

 

Lingua Servis organizuje i drži individualnu i grupnu nastavu stranih jezika za odrasle, uključujući učenike srednjih škola i studente, u našim prostorijama i u prostorijama naših klijenata, zainteresovanih pravnih i fizičkih lica. Takođe organizuje i drži nastavu srpskog jezika za strance.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati.