Nastava

Category: Prijateljski sajtovi
Published on Wednesday, 10 April 2013 20:34
Hits: 2771

Lingua Servis angažuje isključivo kvalifikovane i iskusne profesore stranih jezika za individualnu i grupnu nastavu stranih jezika, koja se održava u našim prostorijama i u prostorijama naših klijenata, zainteresovanih pravnih i fizičkih lica.

 

U nastavi opšteg i poslovnog engleskog jezika koristimo uglavnom Longmanove i Oxford University Press udžbenike i kompjuterske programe za učenje stranih jezika.

 

Koristimo jedan od najlakših i najkraćih programa za učenje engleskog jezika za odrasle.

Opšti kursevi engleskog jezika – skraćeni program


- Engleski pocetni 1 - 60 časova
- Engleski pocetni 2 - 60 časova
- Engleski srednji 1 - 60 časova
- Engleski srednji 2 - 60 časova
- Engleski srednji - obnova znanja - 80 časova
- Govorne vežbe
- Engleski početni - 20 časova
- Engleski srednji - 20 časova
- Engleski viši - 20 časova

 

Ako ste završili srednji ili viši kurs, a imate osećaj da još uvek ne možete da tečno govorite, ovi kursevi će vas za kratko vreme osposobiti upravo za to da tečno govorite.

 

- Engleska gramatika - 40 časova

 

Ako imate najmanje srednji nivo znanja ili ste završili studije engleskog jezika, a još uvek vam nisu sasvim jasni neki gramatički pojmovi, kao npr. članovi, perfektna vremena, trajna vremena, upotreba članova, upotreba glagolskih vremena, i sl, mi ćemo vam pomoći da to savladate.

 

Poslovni kursevi (OUP)

 

- Engleski poslovni 1 (Business Objectives + Meeting Objectives)
- Engleski poslovni 2
- Poslovni kursevi (Longman)
- Engleski poslovni 1 (Market Leader 1)
- Engleski poslovni 2
- Engleski viši poslovni 1 (Market Leader 2)
- Engleski viši poslovni 2

 

N.B. Nastavu drži učenik autora udžbenika, David-a Cotton-a.

Ako ste završili Engleski srednji kurs, na ovim poslovnim kursevima možete da savladate opštu poslovnu terminologiju i ponašanje koje je uobičajeno u određenim poslovnim situacijama, kao što su susreti sa poslovnim ljudima, telefoniranje, prezentacije firme, pojekta, proizvoda i usluga, vođenje pregovora, pisanje korespondencije i izveštaja, pravljenje prezentacija u Power Point-u, i sl. Ovi kursevi su prvenstveno namenjeni poslovnim ljudima i studentima. Nastava se održava 3x2 časa nedeljno i moguće je uključenje početkom svake nedelje jer se svake nedelje obraduje po jedna tema.

 

Specijalizovani kursevi engleskog jezika iz oblasti:

 

- bankarstva i finansija,
- prava, tehnike,
- medicine,
- kursevi za poslovne sekretarice,
- medicinske sestre,
- za pilote,
- trenere,
- fudbalere, i sl.

 

Srpski za strane studente, novinare i osoblje inostranih firmi i ambasada:

 

- Srpski početni 1

- Srpski početni 2
- Srpski srednji 1
- Srpski srednji 2

 

Lingua Servis ima dosta iskustva u organizaciji i izvođenju nastave srpskog jezika za strance.